Zöld szerviz

Fontos információk

1. A PARLAGFŰRŐL

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. Július 1-je után a területen levő parlagfű bírságot von maga után. A Földművelésügyi Minisztérium szakvéleménye szerint a hatékony védekezés érdekében legalább háromszori kaszálás szükséges.

A Földművelési Minisztériummal által 2015. évre javasolt kaszálási időpontok – a parlagfű növény fenológiáját figyelembe véve – az alábbiak:

  • I. kaszálás: május 4–8.
  • II. kaszálás: június 15–19.
  • III. kaszálás: július 20–24.
  • IV. kaszálás: augusztus 10–14.

Az előző évek tapasztalata alapján várhatóan augusztus 24–30. között tetőzik a parlagfű pollenkoncentráció, ezért a megelőzést a javasolt időpontokban szükséges elvégezni. A IV. kaszálási ütem szükségessége, valamint optimális időpontjának meghatározása, nagyban függ az időjárásától. Amennyiben a 2014. évhez hasonlóan a 2015. évi időjárás is csapadékos lesz, indokolt a IV., augusztusi kaszálási ütem tervezése. Aszályos nyári időjárás esetén elképzelhető, hogy a IV. kaszálási ütem elhagyható, vagy elhalasztható.

A Földművelésügyi Minisztérium javaslata alapján regionális, megyei, helyi szinten az optimális technológia és időzítés kiválasztásában érdemes felvenni a kapcsolatot a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara szakembereivel.

A kaszálás optimális időpontjának, a megfelelő vágási magasságnak, gyakoriságnak a meghatározása nagyon fontos. A helytelen időben és módon elvégzett művelet fokozott oldalhajtás képződést indukál, ami nagyobb biomassza produkciót és magasabb pollenszámot eredményez, mintha a kaszálásra nem került volna sor

2. AZ ÉGETÉSRŐL

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 2015. március 5-én hatályba lépő 54/2014. BM rendelete jelentős változásokat hoz. Ezek közül a lakosságot érintő legfontosabb újdonság, hogy az élet- és értékvédelem jegyében a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

Aki megszegi a tiltást, komoly büntetésre számíthat:

- Bármely anyag a jogszabályi előírásokat megszegve, illetve engedély nélkül a nyílt téren történő égetése: 100 000 Ft.

- Vonalas létesítmény mentén növényzet, lábon álló növényzet, tarló, vagy növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése: 500 000 Ft.

- Nem gazdasági tevékenység keretében végzett, lakosságot zavaró bűzhatást okozó tevékenység folytatása, technológia berendezés üzemeltetése: 50 000 Ft.

A jogszabály innen letölthető :http://www.ujotsz.hu/hirek/dokumentumok-2/

családi házak,
nyaralók,
hétvégi házak
karbantartása
vállalkozások, vállalati
telephely-területek
kaszálása,
karbantartása
hegyi birtokok,
területek
karbantartása
és kaszálása